Organiziranost Slovencev v Banatu

Južni BanatPo naselitvi v Vojvodini so slovenski kolonisti ustanovili svoja prosvetna društva in šole, v katerih so poučevali slovenski učitelji kolonisti.Tako so na primer v Gudurici že leta 1946 ustanovili prvi, drugi, tretji in četrti razred slovenske osnovne šole z okrog 60 učenci. Ti oddelki so obstajali vse do leta 1955, ko so jih zaradi pomanjkanja slovenskih učiteljev ukinuli. Tudi v Vršcu, Veliki Gredi in Banatskem Plandištu so kmalu organizirali štirirazredne slovenske osnovne šole z dvema učiteljami, ki pa so jih do leta 1954 vse ukinili. Glavni vzrok za to je bil ob pomanjkanju slovenskih učiteljev tudi ta, da so slovenski otroci že obvladali srpski jezik in tako niso več čutili po slovenski šoli.

Maja 1946 so Slovenci v Gudurici ustanovili umertniško društvo „Sterija“ ter mešani in moški pevski zbor, s katerim so nastopili ob raznih priložnostih. Za potrebe kulture so obnovili tudi eno od stavb, v kateri so postavili oder in kulise. V kraju soi odprli tudi čitalnico z okrog 300 knjigami.

Leta 1946. soo v Vršcu ustanovili kulturno umetniško društvo „France Rozman“, ki je precej nastopalo tudi po okolišnih krajih. Delovalo je do leta 1958. Do leta 1953. sta kulturni društvi delovali tudi v Veliki Gredi in Banatskem Plandištu, po tem času pa je delovanje društtev zaradi množičnega odseljevanje Slovencev v Slovenijo zamrlo.

S časoma so se mnogi Slovenci zlili z drugimi nacionalnostmi, ki jih je v Vojvodini kar 26. Zlasti otroci mešani družin, kjer mati ni bila Slovenaka, so kmalu pozabili slovenski jezik ali pa se ga nikoli niso niti naučili.

Slovensko izseljenstvo – Zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice,

Theme by Anders Norén