headerphoto
Početna
Formiranje Nacionalnog saveta PDF Štampa El. pošta
nedelja, 19 jul 2009 11:54

Poštovani Slovenci,
Slovenačka društva u Srbiji se već izvesno vreme trude da izaberu Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji. Potreba za nacionalnim savetom, kao jednim od novih standarda u ostvarivanju manjinskih prava na ovim prostorima, još uvek nije svuda pravilno shvaćena. Zbog toga ćemo pokušati da objasnimo značaj nacionalnog saveta kao novog instituta i standarda u ostvarivanju manjinskih prava, predviđenog Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ" 11/2002).

Šta je u stvari nacionalni savet?

Nacionalni savet je telo koje zastupa interese i predstavlja nacionalne manjine u oblasti službene upotrebe jezika, obrazovanja, informisanja na jeziku nacionalne manjine i kulture, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima i osniva odgovarajuće ustanove u ovoj oblasti. Nacionalni savet nacionalnih manjina je partner i savetodavno telo državne vlasti, a njegovi predstavnici učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja su značajna kao osobenost nacionalnih manjina. Nacionalni saveti se finansiraju direktno iz državnog budžeta i donacija. Nacionalni savet istovremeno predstavlja krovnu organizaciju za postojeća slovenačka društva i njihove članove, kao i one pripadnike manjine koji nisu učlanjeni ni u jedno od postojećih društava.
Članovi nacionalnog saveta biraju se na elektorskoj skupštini koju organizuje nadležno ministarstvo u Republici Srbiji. Elektorska skupština može da se organizuje samo onda kada je prisutno više od polovine elektora koje je pozvalo ministarstvo, s tim da da navedeni broj ne može biti manji od 30 elektora kod nacionalne manjine, čiji broj iznosi prema poslednjem popisu stanovnika manji od 10.000 lica. Dakle, slovenačka nacionalna manjina mora imati barem 30 elektora kako bi mogla da izabere svoj nacionalni savet.

S obzirom na ukupni broj pripadnika nacionalne manjine nacionalni savet ima najmanje 15, a najviše 35 članova. U slučaju nacionalne manjine, čiji je broj prema podacima iz poslednjeg popisa stanovnika manji od 20.000 lica, nacionalni savet broji najviše 18 članova, što se odnosi i na slovenačku nacionalnu zajednicu, s obzirom na to da se prema poslednjem popisu stanovnika (2002. godine) 5401 državljana Republike Srbije izjasnilo da su Slovenci.

Dogovoreni zajednički zadatak svih slovenačkih društava u Srbiji je da svako društvo iz svojih redova kandiduje i podrži onaj broj elektora koji bi odgovarao broju članstva. Društva, koja su bila registrovana pre 3. avgusta 2002., mogu na svojim skupštinama da izaberu po jednog elektora, a za druge kandidate treba sakupiti po sto glasova podrške na posebnim obrascima.

Od 18 manjina u Srbiji čak njih 13 ima osnovane svoje manjinske nacionalne savete: mađarski, slovački, rumunski, hrvatski, rusinski, bunjevački, ukrajinski, grčki, makedonski, romski, bošnjački, bugarski i vlaški. Dok nekima od postojećih nacionalnih saveta već ističe prvi četvorogodišnji mandat, slovenačka manjina još uvek nije izabrala ni svoj prvi nacionalni savet.
Treba navesti i podatak da je svaki nacionalni savet za svoj rad tokom 2006. godine dobio između 25.000 i 112.500 EUR iz državnog budžeta Republike Srbije, a sada verovatno i više. Zamislite samo koliko bi se zajedničkih kulturnih i drugih projekata moglo izvesti uz ovakvu finansijsku podršku.

Rukovodstva svih slovenačkih društava na ovaj način pozivaju sva lica, koja se izjašnjavaju kao pripadnici slovenačke manjine, da dođu u obližnje slovenačko društvo i glasaju za elektore, kako bismo što pre dobili 30 elektora, koji će konačno izabrati Nacionalni savet slovenačke manjine.

U Ambasadi Republike Slovenije u Beogradu, dana 28. juna 2008.

Društvo Slovenaca "Sava" Beograd Vladimir Uršič, predsednik
SKZ "Drago Čeh" Bor Veronika Jakšič Grujičić, predsednica
SKZ "Jernej Kopitar" Kragujevac Dragan Ličan, predsednik
SKZ "Brata Jenko" Leskovac prof. Barbara Stojiljković, predsednica
SKZ ''France Prešeren'' Niš mr Slobodan Kodela, predsednik
Društvo Slovenaca "Kredarica" Novi Sad Rajko Marić, predsednik
Društvo Slovenaca "Triglav" Subotica prof. dr Ružica Kovač Žnideršič, predsednica
Društvo Slovenaca "Kula" Vršac Zdravko Starc, predsednik
SKZ "Ivan Cankar" Zaječar mr Miroslav Miha Piljušić, predsednik
Društvo Slovenaca "Planika" Zrenjanin Martina Drča, predsednica
Član Saveta Vlade RS za Slovence po svetu prof. dr Milan Breberina

Naklonjenost ovakvom povezivanju su izrazili:

Njegova ekselencija Miroslav Luci, ambasador Republike Slovenije u Beogradu,
g. Zorko Pelikan, državni sekretar i načelnik Ureda Vlade RS za Slovence u pograničnoj zoni i po svetu,
Nj. eksc. Msgr. Stanislav Hocevar, nadbiskup Beogradske nadbiskupije,
g. Vladimir Kravčuk i g. Dmitar Polovina, predsednik i potpredsednik Slovenačkog poslovnog kluba u Beogradu

Poslednje ažurirano četvrtak, 23 jul 2009 17:53